Uslovi

Uslovi korišćenja usluga cvećare Royal

Uslovi korišenja usluga cvećare Royal omogućuju definisanje pravila po kojima se ponašaju Naručilac (Kupac) i Prodavac (cvećara Royal) u procesu koji uključuje: poručivanje cvetnog aranžmana, plaćanje porudžbine i dostavu porudžbine trećem licu – Primaocu koga određuje Naručilac.

Naručivanje proizvoda i prijem porudžbine

Naručilac naručuje željene proizvode e-malom, sms-om ili telefonom. Prilikom porudžbine Naručilac je dužan da pruži sledeće podatke neophodne da bi se uspešno realizovala dostava: šifru i naziv proizvoda, lične podatke (ime i prezime, kontakt telefon, e-mail adresa), podake vezane za dostavu (ime i prezime osobe kojoj se proizvod dostavlja, adresa dostave, kontakt telefon, vreme dostave, tekst poruke, ime ustanove i drugi detalji po potrebi).

Naručilac naručuje željene proizvode e-malom, sms-om ili telefonom. Prilikom porudžbine Naručilac je dužan da pruži sledeće podatke neophodne da bi se uspešno realizovala dostava: šifru i naziv proizvoda, lične podatke (ime i prezime, kontakt telefon, e-mail adresa), podake vezane za dostavu (ime i prezime osobe kojoj se proizvod dostavlja, adresa dostave, kontakt telefon, vreme dostave, tekst poruke, ime ustanove i drugi detalji po potrebi).

Porudžbina se smatra prihvaćenom tek nakon što Prodavac potvrdi e-mailom, sms-om ili telefonskim pozivom da ju je primio.

Prodavac zadržava pravo provere podataka koje je Korisnik naveo prilikom kupovine.

Prodavac zadržava pravo otkazivanja porudžbine u slučajevima više sile.

Proizvod se može smatrati rezervisanim samo u slučaju kada je izvršena uplata ili kada Naručilac dobije potvrda od Prodavca da je poručivanje registrovano.

Prodavac zadržava pravo da koriguje izgled porudžbine u odnosu na fotografiju sa sajta u nekim detaljima zbog karakteristika materijala za izradu aranžmana (sezonsko cveće, stadijum cveta – pupoljak, potpuno procvetali cvet, trenutna ponuda na tržištu i slično). Prodavac je u obavezi da obavesti Naručioca o ovim promenama i da pre prihvatanja porudžbine dobije saglasnost od Naručioca za date promene.

Dostava

Dostava se vrši u vreme i na adresu Primaoca koju je dostavio Naručilac. Preuzimanje porudžbine vrši navedeni Primalac ili neka druga osoba na datoj adresi. Dostave na adrese kompanija (kancelarije, bolnice, hoteli i drugo) se smatraju realizovanim kada porudžbinu preuzme naznačeni Primalac ili zaposleno lice zaduženo za prijem pošiljki. Prodavac ne odgovara ukoliko firma ne sme da preuzme ovkavu pošiljku i u takvim slučajevima dostavu smatra realizovanom.

Prodavac zadržava pravo da vreme dostave bude do 60 minuta ranije ili kasnije od zahtevanog vremena zbog mogućih nepredviđenih okolnosti (gužva u saobraćaju i slično).

Dostava se smatra realizovanom kada Primalac ili drugo lice na datoj adresi ili lice zaposleno u firmi zaduženo za prijem pošiljki preuzme poručeni aranžman, kao i u slučajevima kada Primalac odbija da primi poklon, kada u naznačeno vreme nema nikoga na datoj adresi ili kada je Naručilac dao pogrešne podatke o Primaocu.

Cene i plaćanje

Cene proizvoda se nalaze na internet prezentaciji cvećare Royal i date su u dinarima. U cenu porudžbine je uključena i dostava na teritoriji centralnih opština Beograda, za isnos preko 4.000,00 dinara. Cene za dostavu van ove zone su predmet posebnih dogovora između Naručioca i Prodavca.

Cene su podložne promenama pre potvrde porudžbine.

Plaćanje

Plaćanje je moguće na više načina: online uplatama (m banking), uplatama na račun preko uplatnice ili u gotovini.

Račun cvećare Royal: 265-6690310000576-53 (Raiffeisen Bank)

Reklamacije 

Reklamacije se uvažavaju ukoliko su e-mailom poslate u roku od dva sata od izvršene dostave i isključivo ako se odnose na nerealizovani dogovor između Naručioca i Prodavca. Prodavac se obavezuje da uvaži reklamacije koje su zasnovane na realnim činjenicama i da ispravi grešku u najkraćem roku.

Otkazivanje porudžbine

Otkazivanje porudžbine nije moguće, osim u posebnim slučajevima. Uplaćeni iznos za otkazanu porudžbinu ne može se vratiti Naručiocu. Prodavac zadržava pravo procene da li je otkazivanje opravdano.

Dodatne informacije

Prodavac nije odgovoran za sledeće situacije:
– alergijske reakcije koje mogu da izazovu pojedine biljke iz cvetnih aranžamana,
– moguća toksičnost pojedinih biljaka,
– dolaska u direktni dodir dece ili kućnih ljubimaca sa porudžbinama,
– štete koja nastaje usled kvašenja ili zaprljanja odeće i podloge na koju se stavlja porudžbina,
– rok trajanja pojedinih aranžmana, jer je to u direktnoj vezi sa karakteristikama samog cveća i njihovog vegetativnog perioda,
– povrede, požar ili druga šteta izazvani ili podstaknuti pratećim elementima u aranžmanima (igračke, alkoholna pića, trake i drugi dekorativni elementi).

Podaci o kupcu – privatnost i zaštita podataka
Cvećara Royal je u obavezi da sve podatke o Naručiocu i Primaocu porudžbine u potpunosti zaštiti i time sačuva njihovu privatnost. Podaci koji su neophodni za dostavu porudžbine mogu se koristiti samo u tu svrhu. Korišćenjem usluga cvećae Royal smatra se da je Naručilac dao saglasnost za prikupljanje ličnih podataka.

Završna napomena

Smatra se da je, korišćenjem usluga cvećare Royal, Naručilac upoznat sa uslovima korišćenja usluga cvećare i da ih u potpunosti prihvata. Ukoliko se Naručilac ne slaže sa uslovima, onda ne treba da koristi usluge cvećare Royal.